Aktualne działania

MASZ PRAWO DO WYRAŻENIA SWOJEGO ZDANIA

PETYCJA DO WOJEWODY POMORSKIEGO

PANA DARIUSZA DRELICHA

Szanowni Państwo,

pod koniec czerwca zelektryzowała nas wiadomość, że Rada Miasta Gdańsk przyjęła uchwałę, która pod pozorem walki z dyskryminacją zapewnia szerokie przywileje dla środowisk LGBT, wprowadza ideologię gender i permisywną edukację seksualną w szkołach. (…)

W programie znajdujemy uderzające w nasze dzieci rekomendacje do wprowadzania zajęć edukacyjnych na temat „orientacji seksualnej i tożsamości płciowej”, mających na celu przeciwdziałanie przemocy motywowanej uprzedzeniami, w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną oraz tożsamość płciową. W zaleceniach znalazło się także tworzenie programów edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych intelektualnie. (…)

Ten dokument poważnie narusza polskie prawo i to nie tylko w kwestiach dotyczących edukacji czy wolności obywatelskich. Projekt bezprawnie narzuca określony sposób działania ośrodkom samorządowym, ale także i instytucjom religijnym. Jest to dokument błędny i niezwykle szkodliwy, dlatego musimy skutecznie przeciwdziałać jego wprowadzeniu!

Jerzy Kwaśniewski

Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Pin It on Pinterest

Share This