Protest przed urzędem miejskim w Gdańsku

Protest przed urzędem miejskim

Happening „STOP demoralizacji dzieci” w sobotę w Gdańsku przed głównym wejściem do urzędu miasta zorganizowały: Kongres Nowej Prawicy, Fundacja Mamy i Taty oraz organizacje pro life. Był to protest przeciwko wydanej przez miasto broszurze „ZdroweLove” o edukacji seksualnej oraz założeniom przygotowywanego w Gdańsku Modelu na rzecz równego traktowania.

Doniesienia prasowe związane z protestami przeciw działaniom urzędu miejskiego w Gdańsku

Radio Gdańsk

Finansowanie organizacji na rzecz osób LGBT i wspieranie operacji zmiany płci z miejskich pieniędzy. Między innymi tym propozycjom rekomendacji na rzecz równego traktowania sprzeciwiają się działacze Koalicji dla Gdańska. Ich zdaniem część propozycji omawianych na Modelu ds. równego traktowania wykracza poza kompetencje miasta.

Obywatelska Inicjatywa Rodzin

Forsowana obecnie w Gdańsku w ramach tzw. Europejskiej Karty Równości promocja „praw” mniejszości seksualnych określanych jako LGBTQ wbrew pozorom wcale nie służy zwalczaniu dyskryminacji. W rzeczywistości oznacza ona faktyczną dyskryminację i pozbawianie praw innych ludzi, w największym stopniu dzieci i rodziców.

Portal onet.pl

Przedstawiciele kilku organizacji protestują przeciwko sposobowi wdrażania modelu równego traktowania w Gdańsku. Krytykują też wiele zawartych tam rekomendacji i mają uwagi wobec planów miasta ws. edukacji seksualnej.

Radio Gdańsk

Europejska Karta Równości niesie ze sobą wiele dobrych rzeczy – mówił Bartrand Bisch, Francuz od wielu lat mieszkający w Polsce. – Ona pozwala na równe szanse do szczęścia i to jest dobre. Problem tkwi w teorii gender, która mówi o tym, że każdy może wybrać sobie płeć. Wprowadzono ją 10 lat temu w Danii, jednak niedawno jej zabroniono. Uznano, że szkodzi dzieciom. Zaburzało to psychikę dzieci, które były coraz mniej szczęśliwe w rodzinach. W Szwecji wzrósł poziom samobójstw wśrod dzieci – mówił jeden z prelegentów.

Portal gdansk.pl

Około 100 osób protestowało w sobotnie przedpołudnie przeciwko rekomendacjom proponowanym w trakcie prac nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania, dotyczących m.in. środowisk LGBT. Część obecnych wyrażała też swój sprzeciw wobec przygotowanej, w ramach edukacji seksualnej, broszurze “Zdrowe Love”.

Pin It on Pinterest

Share This