Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

Prezentowaliśmy nasze stanowisko w trakcie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia.

Cześć Radnych bardzo krytycznie oceniła pracę na Modelem.

Wszystkich zaciekawiła propozycja edukacji seksualnej dla osób starszych…

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

 

TVP3: Emocje wokół modelu na rzecz równego traktowania w Gdańsku nie cichną. Dokumentowi, który ma być głosowany przez Radę Miasta 28 czerwca, sprzeciwiają się rodzice i środowiska katolickie. Również pastorzy kościołów protestanckich napisali list otwarty do Prezydenta Gdańska, w którym jednoznacznie sprzeciwiają się wprowadzeniu modelu.

Pin It on Pinterest

Share This