Zdrovve Love

Prezentujemy omówienie materiałów

nowej edycji “Zdrovve Love”

Informacja o programie na stronie gdańskiego urzędu miejskiego.

Opinia specjalisty

Analiza wykazała, że  nowa wersja broszury dla młodzieży Zdrovve Love nie różni się zasadniczo od wcześniejszej.

Wycofano się z tzw. standardów edukacji seksualnej wg.WHO,  dodając argumenty z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet SWPS: „Młodzież potrzebuje i chce, żeby w szkołach odbywały się zajęcia z edukacji seksualnej, ale poprowadzone przez zewnętrznych ekspertów. Wskazują one również, że dla nastolatków głównym źródłem informacji na temat życia seksualnego są przede wszystkim znajomi, potem filmy i materiały pornograficzne, a dopiero na końcu rodzice i czasopisma”.

 

Omówienie POPRZEDNIEJ wersji materiałów

Prezentujemy oficjalne materiały związane ze szkodliwym programem seksualizacji dzieci i młodzieży przygotowanym przez miasto Gdańsk. Ulotka została przygotowana jako część modułu edukacyjnego programu in vitro realizowanego w Gdańsku: “Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017-2020”

UWAGA: Prezentowane materiały zostały udostępnione przez Urząd Miejski w Gdańsku w sierpniu 2018 roku i opublikowane na naszej stronie ze względu na brak takich informacji na stronach miejskich oraz odmowę ich przekazania zainteresowanym rodzicom. Początkowo materiały miały być udostępniane jedynie podczas spotkań z rodzicami organizowanymi przez realizatorów zajęć Zdrovve Love. Z tych powodów zostaliśmy zmuszeni do uzyskania ich na drodze dostępu do informacji publicznej i niezwłocznie udostępniliśmy na naszej stronie aby każdy rodzic mógł bez przeszkód się z nimi zapoznać oraz świadomie zdecydować w sprawie uczestnictwa swojego dziecka w tych zajęciach.

Ostatecznie Urząd Miejski w Gdańsku zdecydował się na oficjalną publikację materiałów na stronie: http://zdrovvelove.edu.pl Uzyskane przez nas materiały pozostawiamy w postaci niezmienionej z dnia uzyskania.

Rodzicu poznaj co mówią psycholodzy

Erikson opisał, że warunkiem właściwego rozwoju psychoseksualnego dziecka jest umożliwienie mu podejmowania zadań rozwojowych. Seksualizacja młodych ludzi poprzez Zdrovve Love (edukację seksualną wg Standardów WHO) wg. badań* może doprowadzić do skutków:

  • poznawczych (pogorszenie sprawności umysłowej)
  • emocjonalnych (brak pewności siebie, wstręt do siebie)
  • psychicznych (zaburzenia odżywiania, niska samoocena, depresja)
  • seksualnych (zaburzenia w rozwoju zdrowej seksualności, nierealistyczne lub negatywne oczekiwania wobec sfery seksualnej,

* Zurbriggen, E.L. i inni (2007). Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Washington, D.C.: APA

 

Treść broszury to permisywna edukacja seksualna nasycona ideologią gender

Taką wiedzę wbrew polskiemu prawu (art. 4. ust. 1 i 3 Ustawy o planowaniu rodziny z dnia 7 stycznia 1993 r.) otrzymują od początku 2019 roku kalendarzowego uczniowie gdańskich szkół. Rodzice wyrażają zgodę na zajęcia, gdyż są dezinformowani o treściach warsztatów. Kuriozalne jest to, że warsztaty dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka prowadzi edukator seksualny czy seksuolog, a zgodnie prawem oświatowym może prowadzić wyłącznie nauczyciel danej szkoły z uprawnieniami (Rozporządzenie MEN o szczegółowych kwalifikacjach do nauczania).

Zawartość materiałów od samego początku budziła kontrowersje wśród rodziców oraz krytyczne uwagi specjalistów. 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami. Każdy rodzic musi zdecydować, czy odpowiada mu tego typu edukacja seksualna.

Pin It on Pinterest

Share This