Zdrovve Love

Prezentujemy oficjalne materiały związane z programem edukacji seksualnej przygotowanym przez miasto Gdańsk. Ulotka jest związana z modułem edukacyjnym programu in vitro realizowanym w Gdańsku: “Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017-2020”

Materiały zostały uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej. Wniosek nr 504/2018 został złożony 13 sierpnia 2018.

 

Zawartość materiałów od samego początku budziła kontrowersje wśród rodziców oraz krytyczne uwagi specjalistów. Wkrótce przygotujemy omówienie wątpliwych merytorycznie treści.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami. Każdy rodzic musi zdecydować, czy odpowiada mu tego typu edukacja seksualna.