Opinia specjalisty o Zdrovve Love

utworzone przez | Wrz 7, 2018 | Osądzić, Zdrovve Love

Analiza wykazała, że w wielu miejscach nie ma ani rzetelnej ani prawdziwej wiedzy. Nie ma też ani słowa czym jest „zdrowie prokreacyjne” i od czego ono zależy. Natomiast zaproponowana w wielu miejscach wiedza to pseudonauka gender, którą otrzymają uczniowie szkół średnich, na specjalnych warsztatach realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych po wyrażeniu zgody przez rodziców. Przykładowo – ideologia gender wprowadza zamianę pojęć „tożsamość seksualna” i „orientacja seksualna”, które odnajdziemy w programie ZdrovveLove. Lekceważy się przy tym prawa fazy homofilnej w rozwoju psychoseksualnym, w której dominuje zainteresowanie i fascynacja przedstawicielami własnej płci, a wobec płci przeciwnej odczuwana jest obcość, a czasami i wrogość. Jest to prawidłowa faza rozwojowa, dzięki której pogłębia się świadomość własnej płci (tożsamości płciowej) i jej specyficznej inności. Z czasem przechodzi ona w heterofilność.

HOMOFILNOŚĆ NIE MOŻE BYĆ MYLONA Z ORIENTACJĄ HOMOSEKSUALNĄ! Jak widać w programie forsowana jest celowa dezorientacja wobec tożsamości płciowej, która we wczesnej młodości prowadzi do zaburzeń w rozwoju psychoseksualnym. W broszurce nie znajdziemy ani słowa na temat tej fazy rozwojowej, natomiast wmawia się młodym orientację homoseksualną: „W naszej kulturze możemy zaobserwować hetero normatywność: Automatyczne przekonanie o tym, że ludzie i my sami jesteśmy heteroseksualni. Wynika ona ze społecznych oczekiwań, utrwalanych w procesie wychowania, np. małym dziewczynkom mówi się, że jak dorosną to wyjdą za mąż. Tymczasem DZIEWCZYNKA może okazać się lesbijką”

Indoktrynacji tej przeciwstawiam naukowe badania [2], [3], które nie potwierdzają powyższych stwierdzeń. Długoterminowe duże badania [4] populacyjne Lisy Diamond, wykazały, że „argumenty, które bazują na niezmienności orientacji homoseksualnej są nienaukowe…”. Przy tym ważne jest twierdzenie prof. F. Arvesu: „jeżeli u pewnych osób subiektywne przekonanie o własnym homoseksualizmie nie zostanie rozwiane w odpowiednim momencie, ale trwa nieraz całymi latami, wówczas osoby te, kierowane ciekawością i lękiem, mogą podejmować współżycie homoseksualne. Doświadczenia te powtarzane zaś przez dłuższy czas mogą nie tylko utwierdzać przekonanie, ale także tworzyć rzeczywiste skłonności homoseksualne. Sondaż przeprowadzony wśród uczniów i uczennic szkół średnich metropolii waszyngtońskiej pokazał, że niektórzy deklarują się jako homoseksualiści lub biseksualiści. Stało się to po prostu modne. Ale taka „zabawa w homoseksualizm” młodych ludzi, wiąże się nierzadko z głębokim poranieniem emocjonalnym, które odbije się później na ich życiu.

Serwowana w ulotce „wiedza” jest rażąco sprzeczna z realizowaną w polskich szkołach podstawą programową „Wychowania do życia w rodzinie”. Aktualnie z mocy prawa, to szkoła ma być miejscem przekazywania wiedzy o życiu seksualnym człowieka zgodnie z ustaloną podstawą programową na zajęciach wychowania do życia w rodzinie. W polskich szkołach realizowana jest edukacja seksualna typu A, czyli wychowanie do abstynencji w okresie dojrzewania. Natomiast program ZdrovveLove lekceważy się ten zdrowy styl życia GWARANTUJĄCY ZDROWIE PROKREACYJNE. Lekceważy tzw. immunologiczne dziewictwo, które zbadał prof. Lars Westrӧm z kliniki Uniwersyteckiej Lund w Szwecji [5]: „Infekcje narządów płciowych spowodowane przez chlamydie i wirusy Papilloma Herpes (HPV) rozprzestrzeniają się epidemicznie wśród naszych nastolatków. Komórki części zewnętrznej szyjki macicy są idealnym podłożem dla rozwoju HPV. Względna niedojrzałość układu immunologicznego (immunologiczne dziewictwo) zwiększa w przypadku wczesnej inicjacji seksualnej niebezpieczeństwo zakażeń wstępujących (chlamydie i HPV). Zakażenie najczęściej przebiega bezobjawowo i zwykle młode dziewczęta często nie zwracają na nie uwagi. Tymczasem odległe następstwa rozciągają się od niepłodności i ciąży ekotopowej, poprzez infekcje płodu, do nowotworów i śmierci pacjentki”

Zamiast tego program ZdroweLowe zachęca młodych do korzystania ze swoich praw seksualnych: „nikt nie może Ci nakazać ani zakazać z kim się zwiążesz; to Ty decydujesz w jakiej chcesz być relacji”. Jak widac program ZdrovveLove wyraźnie lekceważy katolickie wychowanie seksualne, zgodnie z dokumentem inspirującym i wspierającym rodzinę w dziele wychowania do czystości Papieskiej Rady ds. Rodziny, zatytułowanym “Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie” z 1995 roku. Mając powyższe na uwadze uważam, że treści te naruszają polskie prawo oświatowe: „Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki”.

Kuriozalne treści zawarto jako odpowiedź na pytanie: Jakie są metody zapobiegania ciąży? W GRUPIE 1.Metody naturalnego planowania rodziny (NPR) wymienia się Kalendarzyk małżeński – metodę używaną w latach 60-tych ubiegłego stulecia, wycofaną pod koniec XX wieku. Natomiast jako wady metod naturalnych, wymienia się między innymi niską skuteczność – takie stwierdzenie nie ma podstaw naukowych. Znane są wyniki międzynarodowych badań nad skutecznością metod naturalnego planowania rodziny. Ze wszystkich badań nad metodą termiczną [6] wynika jednoznacznie, że jest to metoda pewna, co potwierdza jej wysoką pozycję wśród metod planowania rodziny. Wiele prac na całym świecie poświęcono pewności metody owulacyjnej Billingsa [7] (metodzie obserwacji śluzu szyjkowego). Porównując rezultaty, zauważyć można interesującą różnicę między wynikami uzyskanymi w krajach rozwijających się, gdzie są one znacznie lepsze (pewność metody IP od 0-0,8), a tymi, które uzyskano w krajach uprzemysłowionych (pewność metody IP od 1,2-9,8). Jeżeli chodzi o pewność metody w przypadku metody objawowo-termicznej w poowulacyjnej fazie niepłodnej, należało się spodziewać przynajmniej tak dobrych wyników, jakie uzyskano analizując metodę termiczną. Przypuszczenia te okazały się trafne, a rezultat był jednoznaczny; poowulacyjna pewność metody to odsetek ciąż równy zeru i to pomimo różnych reguł [8].

Kolejny cytat z broszury ZdrovveLove: „Nie poleca się kobietom, które mają nieregularne cykle, zwłaszcza nastolatkom i kobietom w okresie około menopauzalnym”. Skąd takie pomysły, przecież metody NPR służą diagnozowaniu cyklu i wczesnym rozpoznawaniu nieprawidłowości wymagających leczenia? Z uwagi na powyższe uważam, że ideologiczny program „ZdrovveLove” zagraża życiu i zdrowiu młodych Gdańszczan i jako taki nie powinien być dopuszczony do realizacji.

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w lipcu 2015 r. opublikował badania: „wśród 18-latków i ich rodziców dotyczące ułożenia „programu marzeń” zajęć szkolnych dotyczących tematyki seksualności. Stworzony przez jednych i drugich program marzeń w zadziwiająco wysokim stopniu odzwierciedla obecną podstawę programową WDŻ (wychowania do życia w rodzinie) tak pod względem poruszanej tematyki, jak pod względem rozłożenia jej na kolejne etapy edukacyjne. Wydaje się, że mimo medialnej krytyki, obecny program WDŻ zbudowany w oparciu o wiedzę naukową odpowiada społecznym oczekiwaniom i jest bardzo bliski optymalnego kompromisu społecznego. To bardzo istotne, gdyż mówimy o obszarze, w którym występują istotne różnice światopoglądowe i o kompromis nie jest łatwo”.

Przypisy:

[1] Andrea L. Roberts, Margaret Rosario,Heather L. Corliss, Karestan C. Koenen and S. Bryn Austin, Childhood Gender Nonconformity: A Risk Indikator for Childhood Abuse and Posttraumaticts Stress in Youth, in Peditrics 20.02.2012
[2] Kinnish, K., Sex Differences in the Flexibility of Sexual Orientation: A Multidimensional US-National Longitudinal Survey of Adolescent Health (2007, 2012
[3] Savin-Williams, R., Prevalence and Stability of Self-Reported Sexual Orientation Identity During Young Adulthood. Arch. Sex. Behav. 012, 41, 103-[[110
[4] Diamond, L., Scrutinizing Immutability: Research on Sexual Orientation and Its Role in U.S. Legal Advocacy for the Rights of Sexual Minorities. J. Sex Research, 2016, 1-29,
[5] „Medical Tribune”, nr 7/8 1993
[6] Döring GK (1967) Über die Zuverlässigkeit der Temperaturmethode zur Empfängnisverhütung. Dtsch Med. Wochenschr 92: 1055-1061
[7] Odeblad E., Höglund A., Lindström C., Rudolfsson-Asberg C., Sjöström C., (1979)Biophysical aspects on cervical mucu and sperm propagation. IX Int Congr Obstet Gynecol, Tokyo
[8] Herrmann H. (1991)Unbeabsichtigte Schwangerschaften bei Anwendung derbsympto-thermalen Methode der natürlichen Familienplanung (NFP) in verschiedenen Lebenssituationen. MED.Dissertation, Universitatät Düsseldorf

Specjalista z zakresu Wychowania do życia w rodzinie (WDŻR), od 20 lat prowadzi zajęcia z metodyki WDŻR.