Opinia specjalisty o Zdrovve Love

utworzone przez | wrz 7, 2018 | Osądzić, Zdrovve Love

Analiza wykazała, że  w wielu miejscach nie ma ani rzetelnej ani prawdziwej wiedzy. Nie ma też ani słowa czym jest „zdrowie prokreacyjne” i od czego ono zależy. Natomiast zaproponowana w wielu miejscach wiedza to pseudonauka gender, którą otrzymają  uczniowie szkół średnich, na specjalnych warsztatach realizowanych w szkołach ponadpodstawowych po wyrażeniu zgody przez rodziców. Przykładowo -ideologia gender wprowadza zamianę pojęć „tożsamość seksualna” i „orientacja seksualna” które odnajdziemy w programie  ZdrovveLove. Lekceważy się przy tym prawa fazy homofilnej w rozwoju psychoseksualnym, w której dominuje zainteresowanie i fascynacja przedstawicielami własnej płci, a wobec płci przeciwnej odczuwana jest obcość, a czasami i wrogość. Jest to prawidłowa faza rozwojowa, dzięki której pogłębia się świadomość własnej płci (tożsamości płciowej) i jej specyficznej inności. Z czasem przechodzi ona w heterofilność. HOMOFILNOŚĆ NIE MOŻE BYĆ MYLONA Z ORIENTACJĄ HOMOSEKSUALNĄ! Jak widać w programie forsowana jest celowa dezorientacja wobec tożsamości płciowej, która we wczesnej młodości prowadzi do zaburzeń w rozwoju psychoseksualnym1.

W broszurce nie znajdziemy ani słowa na temat tej fazy rozwojowej, natomiast wmawia się młodym orientację homoseksualną:

„W naszej kulturze możemy zaobserwować hetero normatywność: Automatyczne przekonanie o tym, że ludzie i my sami jesteśmy heteroseksualni. Wynika ona ze społecznych oczekiwań, utrwalanych w procesie wychowania, np. małym dziewczynkom mówi się, że jak dorosną to wyjdą za mąż. Tymczasem DZIEWCZYNKA może okazać się lesbijką

Indoktrynacji tej przeciwstawiam naukowe badania2,3, które nie potwierdzają powyższych stwierdzeń.   Długoterminowe duże badania4 populacyjne Lisy Diamond, wykazały, że  „argumenty, które bazują na niezmienności orientacji homoseksualnej są nienaukowe…”. Przy tym ważne jest twierdzenie prof. F. Arvesu: „jeżeli u pewnych osób subiektywne przekonanie o własnym homoseksualizmie nie zostanie rozwiane w odpowiednim momencie, ale trwa nieraz całymi latami, wówczas osoby te, kierowane ciekawością i lękiem, mogą podejmować współżycie homoseksualne. Doświadczenia te powtarzane zaś przez dłuższy czas mogą nie tylko utwierdzać przekonanie, ale także tworzyć rzeczywiste skłonności homoseksualne. Sondaż przeprowadzony wśród uczniów i uczennic szkół średnich metropolii waszyngtońskiej pokazał, że niektórzy deklarują się jako homoseksualiści lub biseksualiści. Stało się to po prostu modne. Ale taka „zabawa w homoseksualizm” młodych ludzi, wiąże się nierzadko z głębokim poranieniem emocjonalnym, które odbije się później na ich życiu.

Serwowana w ulotce „wiedza” jest rażąco sprzeczna z polskim prawem oświatowym czyli  z realizowaną w polskich szkołach podstawą programową „wychowania do życia w rodzinie”(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 59) w sprawie podstawy programowej …) 

Aktualnie z mocy prawa, to szkoła ma być miejscem przekazywania wiedzy o życiu seksualnym człowieka zgodnie z ustaloną podstawą programową na zajęciach wychowania do życia w rodzinie. W polskich szkołach realizowana jest edukacja seksualna typu A, czyli wychowanie do abstynencji w okresie dojrzewania. Natomiast program ZdrovveLove lekceważy się ten zdrowy styl życia GWARANTUJĄCY ZDROWIE PROKREACYJNE.  Lekceważy tzw.  immunologiczne dziewictwo,  które odkrył prof. Lars Westrӧm z kliniki Uniwersyteckiej Lund w Szwecji5: „Infekcje narządów płciowych spowodowane przez chlamydie i wirusy Papilloma Herpes (HPV) rozprzestrzeniają się epidemicznie wśród naszych nastolatków. Komórki części zewnętrznej szyjki macicy  są idealnym podłożem dla rozwoju HPV. Względna niedojrzałość układu immunologicznego (immunologiczne dziewictwo) zwiększa w przypadku wczesnej inicjacji seksualnej niebezpieczeństwo zakażeń wstępujących (chlamydie i HPV).    Zakażenie najczęściej  przebiega bezobjawowo i zwykle młode dziewczęta często nie zwracają na nie uwagi. Tymczasem odległe następstwa rozciągają się od niepłodności i ciąży ekotopowej, poprzez infekcje płodu, do nowotworów i śmierci pacjentki”

Zamiast tego program ZdroweLowe zachęca młodych do korzystania ze swoich praw seksualnych: nikt nie może Ci nakazać ani zakazać z kim się zwiążesz; to Ty decydujesz w jakiej chcesz być relacji”.

Jak widać program ZdrovveLove wyraźnie lekceważy  katolickie wychowanie seksualne, zgodnie z dokumentem inspirującym
i wspierającym rodzinę w dziele wychowania do czystości Papieskiej Rady ds. Rodziny, zatytułowanym “Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie” z 1995 roku.

Kuriozalne treści zawarto jako odpowiedź na pytanie: Jakie są metody zapobiegania ciąży? W GRUPIE 1.Metody naturalnego planowania rodziny (NPR) wymienia się Kalendarzyk małżeński – metodę używaną w latach 60-tych ubiegłego stulecia, wycofaną pod koniec XX wieku.  Natomiast jako wady metod naturalnych, wymienia się między innymi niską skuteczność – takie stwierdzenie  nie ma podstaw naukowych. Znane są wyniki międzynarodowych badań nad skutecznością metod naturalnego planowania rodziny. Ze wszystkich badań nad metodą termiczną6  wynika jednoznacznie, że jest to metoda pewna, co potwierdza jej wysoką pozycję wśród metod planowania rodziny. Wiele prac na całym świecie poświęcono pewności metody owulacyjnej Billingsa7  (metodzie obserwacji śluzu szyjkowego). Porównując rezultaty, zauważyć można interesującą różnicę między wynikami uzyskanymi w krajach rozwijających się, gdzie są one znacznie lepsze (pewność metody  IP od 0-0,8), a tymi, które uzyskano w krajach uprzemysłowionych (pewność metody IP od 1,2-9,8). Jeżeli chodzi o pewność metody w przypadku metody objawowo-termicznej w poowulacyjnej fazie niepłodnej, należało się spodziewać przynajmniej tak dobrych wyników, jakie uzyskano analizując metodę termiczną. Przypuszczenia te okazały się trafne, a rezultat był jednoznaczny; poowulacyjna pewność metody to odsetek ciąż równy zeru i to pomimo różnych reguł8  

Kolejny cytat z broszury ZdrovveLove: „Nie poleca się kobietom, które mają nieregularne cykle, zwłaszcza nastolatkom i kobietom w okresie około menopauzalnym”. Skąd takie pomysły, przecież metody NPR służą diagnozowaniu cyklu i wczesnym rozpoznawaniu nieprawidłowości wymagających leczenia.

Ponadto analiza porównawcza “Zdrovve Love – broszura dla młodzieży i młodych dorosłych” wykazała duży stopień manipulacji Standardami edukacji seksualnej w Euopie wg WHO przez autorów programu. Autorzy programu celowo ukryli  to co jest najbardziej szokujące w matrycach WHO (proszę porównać Tabele 1 z zalącznika)

Dodatkowo analiza porównawcza zadań rozwojowych dzieci i młodzieży z wybranymi propozycjami (-przekaż informacje na temat,
-naucz dziecko,   -pomóż dziecku rozwijać) ze Standardów edukacji seksualnej w Europie (Tabela 2 w załącznikach) wykazała, że standardy stoją w sprzeczności i wręcz uniemożliwiają podejmowanie zadań rozwojowych przez dzieci i młodzież.

Z uwagi na powyższe uważam, że ideologiczny program „ZdrovveLove” zagraża życiu i zdrowiu młodych Gdańszczan i jako taki nie powinien być dopuszczony do realizacji.

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w lipcu 2015 r. opublikował badania: „wśród 18-latków i ich rodziców dotyczące ułożenia „programu marzeń” zajęć szkolnych dotyczących tematyki seksualności. Stworzony przez jednych i drugich program marzeń w zadziwiająco wysokim stopniu odzwierciedla obecną podstawę programową WDŻ (wychowania do życia w rodzinie) tak pod względem poruszanej tematyki, jak pod względem rozłożenia jej na kolejne etapy edukacyjne. Wydaje się, że mimo medialnej krytyki, obecny program WDŻ zbudowany w oparciu o wiedzę naukową odpowiada społecznym oczekiwaniom i jest bardzo bliski optymalnego kompromisu społecznego. To bardzo istotne, gdyż mówimy o obszarze, w którym występują istotne różnice światopoglądowe i o kompromis nie jest łatwo”.

Przypisy:

[1] Andrea L. Roberts, Margaret Rosario,Heather L. Corliss, Karestan C. Koenen and S. Bryn Austin, Childhood Gender Nonconformity: A Risk Indikator for Childhood Abuse and Posttraumaticts Stress in Youth, in Peditrics 20.02.2012
[2] Kinnish, K., Sex Differences in the Flexibility of Sexual Orientation: A Multidimensional US-National Longitudinal Survey of Adolescent Health (2007, 2012
[3] Savin-Williams, R., Prevalence and Stability of Self-Reported Sexual Orientation Identity During Young Adulthood. Arch. Sex. Behav. 012, 41, 103-[[110
[4] Diamond, L., Scrutinizing Immutability: Research on Sexual Orientation and Its Role in U.S. Legal Advocacy for the Rights of Sexual Minorities. J. Sex Research, 2016, 1-29,
[5] „Medical Tribune”, nr 7/8 1993
[6] Döring GK (1967) Über die Zuverlässigkeit der Temperaturmethode zur Empfängnisverhütung. Dtsch Med. Wochenschr 92: 1055-1061
[7] Odeblad E., Höglund A., Lindström C., Rudolfsson-Asberg C., Sjöström C., (1979)Biophysical aspects on cervical mucu and sperm propagation. IX Int Congr Obstet Gynecol, Tokyo
[8] Herrmann H. (1991)Unbeabsichtigte Schwangerschaften bei Anwendung derbsympto-thermalen Methode der natürlichen Familienplanung (NFP) in verschiedenen Lebenssituationen. MED.Dissertation, Universitatät Düsseldorf

Pin It on Pinterest

Share This