ODPOWIEDZIALNY GDAŃSK

Inicjatywa Obywatelska

Jesteśmy uczestnikami i obserwatorami działań urzędu miejskiego w Gdańsku prowadzących do wdrożenia w mieście zapisów Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Działania urzędników i sposób prowadzenia konsultacji budzą nasz głęboki niepokój. Uczestniczyliśmy w trzecim gdańskim panelu obywatelskim oraz, jako eksperci, w pracach nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania. Sprzeciwiamy się szkodliwym zapisom sprzyjającym seksualizaji dzieci, zwalczaniu tradycyjnej rodziny i wchodzeniu w kompetencje rodziców w zakresie wychowania dzieci zgodnie ze swoimi wartościami.

Gdańskie wychowanie

Gender w pigułce

Jak nie Ty, to kto?

ZOBACZYLIŚMY

DLATEGO

DZIAŁAMY

Odpowiedź Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk

W związku z publicznym listem zastępcy prezydenta miasta Gdańska Pana Piotra Kowalczuka, skierowanym do dyrekcji gdańskich placówek oświatowych w dniu 19 września 2018 roku, jako Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk czujemy się zobowiązani do odniesienia się do tego pisma.

OBEJRZYJ RELACJĘ ZE SPOTKANIA

ZAGROŻONA RODZINA – ZAGROŻONA POLSKA

Spotkanie odbyło się  30 sierpnia i dotyczyło zagrożeń w gdańskich oraz trójmiejskich szkołach i skutków wprowadzania ideologii gender do życia publicznego. Termin: 30 sierpnia (czwartek)   Godzina: 19.00 Miejsce: Aula Jana Pawła II Gdańsk-Oliwa, ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 2Mówiliśmy o zagrożeniu Rodziny ideologią gender na przykładach z Zachodniej Europy, sposobach ochrony dzieci przed deprawacją w szkołach i Gdańskim Modelu na Rzecz Równego Traktowania, który ma objąć obszar Metropolii Trójmiejskiej. Dziękujemy za obecność.

Wspierają nas