Odpowiedzialny GDAŃSK

Inicjatywa Obywatelska

Jesteśmy uczestnikami i obserwatorami działań urzędu miejskiego w Gdańsku prowadzących do wdrożenia w mieście zapisów Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Działania urzędników i sposób prowadzenia konsultacji budzą nasz głęboki niepokój. Uczestniczyliśmy w trzecim gdańskim panelu obywatelskim oraz, jako eksperci, w pracach na Modelem na rzecz równego traktowania.

Zabawy seksualne dla dzieci

Rozbudzanie, pod pozorem edukacji, fascynacji seksualnością od kolebki sprawia, że energia, która normalnie jest przeznaczana na rozwijanie umiejętności: czy to samokontroli, czy panowania nad emocjami, czy nawiązywania tez przyjaźni z innymi, zostaje przejęta przez tę fascynację

Profesor Andrzej Bryk: Państwo rozbija rodzinne relacje.

W 2014 r. dziesięcioro rodziców w Niemczech zostało uwięzionych, ponieważ odmówili posyłania swoich czteroletnich dzieci na zajęcia o gender, ideologii, w której płeć przestaje być determinowana biologicznie, lecz jest wybierana w drodze subiektywnego odczucia, kim chce się być.

Belfast: kolejny przedsiębiorca skazany za odmowę promocji grup LGBT

Sąd Apelacyjny w Belfaście orzekł, że przedsiębiorcy złamali prawo odmawiając udekorowania tortu sloganem promującym polityczne postulaty aktywistów grup LGBT. Było to możliwe na podstawie obowiązujących w Wielkiej Brytanii przepisów prawa antydyskryminacyjnego, które ingeruje w relacje miedzy kontrahentami i w znaczny sposób ogranicza wolność gospodarczą oraz swobodę umów.

Protestujemy przeciw forsowaniu szkodliwych rozwiązań w ramach Modelu na rzecz Równego Traktowania.

Panel dyskusyjny dotyczący zapisów Europejskiej Karty Równości

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z panelu dyskusyjnego poświęconego skutkom wdrażania rozwiązań opartych o Europejska Kartę Równości. Dyskusja odbyła się  9 maja 2018 roku. Gościem specjalnym był Antoine Renard z Francji – prezes Federation of Catholic Family Associations in Europe. Panelistami byli także: Bertrand Bisch (uczestnik marszów życia z Francji), Krzysztof Kęsicki (ekspert Modelu na Rzecz Równego Traktowania), Marek Grabowski (prezes fundacji Mama i Tata). Dyskusję prowadził red. Andrzej Urbański z Radia Gdańsk. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Civitas Christiana.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym jest dokumentem inspirującym rekomendacje dla gdańskiego Modelu na Rzecz Równego Traktowania.

Gender Equality Paradox

Harald Eia, oprócz tego, że jest znanym w Norwegii komikiem, jest również socjologiem i antropologiem.  Herald Eia jest autorem filmu “Gender Equality Paradox”, który to film przyczynił się do zamknięcia finansowanego przez państwo Nordyckiego Instytutu Gender Studies na Uniwersytecie Oslo. Motywacją do nakręcenia filmu było zweryfikowanie stanu współczesnej nauki norweskiej. Weryfikacja okazała się brutalna.
W swoim filmie Eia dokonał pewnego zabiegu. Udając laika zadawał pytania na temat kobiet i mężczyzn norweskim naukowcom i innym intelektualistom specjalizującym się w “gender studies”. Następnie o to samo pytał uznanych naukowców z uniwersytetów brytyjskich i amerykańskich, ale nie specjalistom od gender, lecz innych dziedzin – psychologii ewolucyjnej, genetyki behawioralnej i biologii. W krajach anglosaskich i w swojej ojczyźnie, Norwegii, uzyskał zupełnie inne odpowiedzi. Potem pokazał je norweskim rozmówcom i rejestrował ich reakcje. Pytał też tzw. zwykłych ludzi, a odpowiedzi, które uzyskał pokazały w jak różnych światach żyją masy oraz ludzie z norweskiej elity intelektualnej.

ZOBACZYLIŚMY

Poza szeregiem wątpliwości dotyczących organizacji spotkań, przekazywania informacji dla uczestników oraz jednostronnego przedstawiania omawianych zagadnień zauważyliśmy, że w trakcie spotkań szczególnie promowane są środowiska lewicowe oraz LGBT+

DLATEGO

Nie zgadzamy się na wykluczenie i dyskryminację osób o innych przekonaniach w imię źle rozumianej równości. Nasz głos i nasze przekonania nie są mniej ważne niż osób ze środowisk LGBT+.  Wśród wielu ciekawych i wartościowych rekomendacji są takie, które uderzają w tożsamość małżeństwa i rodziny, walczą z tradycyjnymi wartościami i mogą prowadzić do seksualizacji nasze dzieci.

DZIAŁAMY

Zależy nam na tym, aby jak najwięcej Gdańszczan dowiedziało się planach urzędników i wyraziło swoje zdanie. Jesteśmy przekonani, że rzetelna wiedza, uwolniona od ideologii, pozwoli właściwie osądzić planowane zamiany. Przygotowaliśmy pikietę w trakcie głosowania nad ostateczną wersją rekomendacji, spotykamy się radnymi, przygotowujemy materiały informacyjne.

Wspierają nas