Gorze 🙁

Gdzie się podzieję,
Gdzie serce otworzę,
Straciłem nadzieję…
Smutno mi Boże.

WSA – sukces Odpowiedzialnego Gdańska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność „Rekomendacji i Zadań” oraz „Wdrażania” – czyli kluczowych części zaskarżonego “Modelu na rzecz Równego Traktowania”. Ponadto WSA stwierdza wydanie uchwały z naruszeniem prawa w pozostałym zakresie.

Klęska gdańskiej demokracji

Prezydent miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, nie rozliczył się z realizacji rekomendacji III Panelu Obywatelskiego. Jedyna skutecznie wdrożona rekomendacja – wprowadzenie Europejskiej Karty Równości – została odrzucona przez panelistów. To był taki piękny...

Relacja ze spotkania ZAGROŻONA RODZINA – ZAGROŻONA POLSKA

Spotkanie odbyło się  30 sierpnia 2018 roku i dotyczyło zagrożeń w gdańskich oraz trójmiejskich szkołach i skutków wprowadzania ideologii gender do życia publicznego. Mówiliśmy o zagrożeniu Rodziny ideologią gender na przykładach z Zachodniej Europy,...

Odpowiedzialny Gdańsk – spotkanie z katechetami

Przedstawiciele Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk wzięli udział w spotkaniu z katechetami archidiecezji gdańskiej. Wystąpienie dotyczące aktualnych działań urzędu miejskiego w Gdańsku związanych z Modelem na Rzecz Równego Traktowania oraz Zdrovve Love...

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 

Słowa modlitwy są jedynymi, które przychodzą nam na myśl wobec tragedii,

którą rozpoczął atak nożownika na Pana Prezydenta Pawła Adamowicza.

 

Wobec naruszenia Świętości Życia jakiego byliśmy świadkami pozostajemy, jako ludzie zupełnie bezradni. 

W tym momencie gasną wszelkie spory, różnice, dyskusje czy waśnie. Nawet jeśli tematy są najważniejsze, fundamentalne i pozostają aktualne to na moment odchodzą w cień. W obliczu śmierci jesteśmy dla siebie nawzajem ludźmi, tak samo kruchymi. Bez względu na poglądy czy podejście do życia lub Życia i Wieczności. 

 
Jednak okoliczności domagają się naszego jasnego stanowiska. Z całą stanowczością potępiamy każdy akt przemocy i agresji. Sprzeciwiamy się również agresji, kłamstwom, manipulacjom i wszystkim niegodnym zachowaniom, komentarzom i wpisom. Apelujemy o wzajemny szacunek. Prosimy również o poszanowanie Prawdy, czyn osoby niezrównoważonej nie miał podłoża politycznego ani ideologicznego. 
 

Nasze wyrazy współczucia kierujemy do Żony i Córek Pana Pawła.

Niech obfita łaska ukoi ich ból. 

ODPOWIEDZIALNY GDAŃSK

Inicjatywa Obywatelska

Jesteśmy uczestnikami i obserwatorami działań urzędu miejskiego w Gdańsku prowadzących do wdrożenia w mieście zapisów Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Działania urzędników i sposób prowadzenia konsultacji budzą nasz głęboki niepokój. Uczestniczyliśmy w trzecim gdańskim panelu obywatelskim oraz, jako eksperci, w pracach nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania. Sprzeciwiamy się szkodliwym zapisom sprzyjającym seksualizaji dzieci, zwalczaniu tradycyjnej rodziny i wchodzeniu w kompetencje rodziców w zakresie wychowania dzieci zgodnie ze swoimi wartościami.

Gdańskie wychowanie

Gender w pigułce

Jak nie Ty, to kto?

ZOBACZYLIŚMY

DLATEGO

DZIAŁAMY

Odpowiedź Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk

W związku z publicznym listem zastępcy prezydenta miasta Gdańska Pana Piotra Kowalczuka, skierowanym do dyrekcji gdańskich placówek oświatowych w dniu 19 września 2018 roku, jako Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk czujemy się zobowiązani do odniesienia się do tego pisma.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

14 stycznia – 16:00

 W związku z tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku, posiedzenie Komisji zostało odwołane.

 Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej z Komisją Edukacji.

Poniedziałek 14 stycznia, o godz. 16:00, Nowy Ratusz , sala nr 003, ul. Wały Jagiellońskie 1

Tematem spotkania ma być, między innymi, wdrażanie edukacji seksualnej w oparciu o ZdrovveLove (część edukacyjna gdańskiego programu zdrowia prokeracyjnego).

Warto zadać radnym pytania, np:

– kiedy warsztaty rozpoczną się w szkołach?
– kto je będzie prowadził?
– według jakiego klucza są wybierane szkoły?
– w jaki sposób są informowani rodzice?
– jaki jest szczegółowy harmonogram prowadzenia zajęć, rozłożenie w czasie?

Czy mieszkańcy Gdańska uzyskają odpowiedzi na powyższe pytania?

16 stycznia – 16:00

 W związku z tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku, spotkanie zostało odwołane.

 Spotkanie informacyjne dla nauczycieli

Dlaczego należy ochronić dzieci przed seksualizacją i przedwczesną inicjacją seksualną ?

Środa 16 stycznia, o godz. 16:00, SALA AKWEN, ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk

RAMOWY PLAN SPOTKANIA

1. Wykład-wprowadzenie do warsztatów (40 min):
BEZDROŻA GDAŃSKIEJ POLITYKI RÓWNOŚCI. Mocne i słabe strony, możliwości i zagrożenia:
– Model na Rzecz Równego Traktowania (matryce WHO)
– Zdrovve Love – moduł edukacyjny “Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017-2020”

2. Warsztaty metodą Web Quest (20 min):
„DLACZEGO ROBIMY RZECZY Z KTÓRYMI SIĘ NIE ZGADZAMY ?”
Poszukiwanie informacji oraz ich selekcjonowanie, ocenianie przydatności. Metoda aktywizuje uczniów, zmusza do samodzielnej pracy. Mimo, iż uczeń pracuje w grupie, ponosi także odpowiedzialność indywidualną – każdy bowiem ma określone zadania do wykonania – razem poszukujemy odpowiedzi na pytanie: JAK ZDEMASKOWAĆ MANIPULACJĘ? porównując znalezione w sieci definicje.

3. Pytania od uczestników.

SPOTKANIE PROWADZĄ
Alina Józefa Strzałkowska – specjalista ds. wychowania do życia w rodzinie, od 20 lat prowadzi ze studentami gdańskich wyższych uczelni zajęcia z metodyki wychowania do życia w rodzinie.
Joanna Cabaj – Radna Miasta Gdańska, Komisja Edukacji oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspierają nas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This