Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Prawdopodobnie jako pierwsi w Polsce chcemy wystąpić do Rady Miasta Gdańska z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą udziału dzieci w zajęciach dodatkowych wyłącznie zgodnych ze światopoglądem rodziców lub opiekunów prawnych.

Gorze 🙁

Gdzie się podzieję,
Gdzie serce otworzę,
Straciłem nadzieję…
Smutno mi Boże.

WSA – sukces Odpowiedzialnego Gdańska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność „Rekomendacji i Zadań” oraz „Wdrażania” – czyli kluczowych części zaskarżonego “Modelu na rzecz Równego Traktowania”. Ponadto WSA stwierdza wydanie uchwały z naruszeniem prawa w pozostałym zakresie.

Klęska gdańskiej demokracji

Prezydent miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, nie rozliczył się z realizacji rekomendacji III Panelu Obywatelskiego. Jedyna skutecznie wdrożona rekomendacja – wprowadzenie Europejskiej Karty Równości – została odrzucona przez panelistów. To był taki piękny...

Relacja ze spotkania ZAGROŻONA RODZINA – ZAGROŻONA POLSKA

Spotkanie odbyło się  30 sierpnia 2018 roku i dotyczyło zagrożeń w gdańskich oraz trójmiejskich szkołach i skutków wprowadzania ideologii gender do życia publicznego. Mówiliśmy o zagrożeniu Rodziny ideologią gender na przykładach z Zachodniej Europy,...

Uwaga – rodzice w Gdyni!

 

Zapraszamy w poniedziałek 18.03.2016 godz. 12.00

 

przed  Urząd Miasta Gdyni na konferencję prasową grupy rodziców z Gdyni, którzy chcą bronic swoich konstytucyjnych praw do wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem (art. 48 Konstytucji RP)

WYRAŻAMY zdecydowany sprzeciw wobec inicjatywy podjęcia przygotowań do podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym
PODEJMUJEMY Obywatelską Inicjatywę Uchwałodawczą w sprawie udziału dzieci w zajęciach dodatkowych wyłącznie zgodnych ze światopoglądem rodziców lub opiekunów prawnych
 
Rodzice z Gdyni, pomysł na wprowadzenie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (o czego zaczęła się historia z #gdańskiModel) dotarł też do Waszego Miasta
 
Wspieramy rodziców, którzy chcą zaprotestować
Będziemy przed głównym wejściem do Urzędu Miasta w poniedziałek o godz. 12.00 – przyjdź i włącz się w obronę #PrawaRodziców

ODPOWIEDZIALNY GDAŃSK

Inicjatywa Obywatelska

Jesteśmy uczestnikami i obserwatorami działań urzędu miejskiego w Gdańsku prowadzących do wdrożenia w mieście zapisów Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Działania urzędników i sposób prowadzenia konsultacji budzą nasz głęboki niepokój. Uczestniczyliśmy w trzecim gdańskim panelu obywatelskim oraz, jako eksperci, w pracach nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania. Sprzeciwiamy się szkodliwym zapisom sprzyjającym seksualizaji dzieci, zwalczaniu tradycyjnej rodziny i wchodzeniu w kompetencje rodziców w zakresie wychowania dzieci zgodnie ze swoimi wartościami.

Gdańskie wychowanie

Gender w pigułce

Jak nie Ty, to kto?

ZOBACZYLIŚMY

DLATEGO

DZIAŁAMY

Odpowiedź Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk

W związku z publicznym listem zastępcy prezydenta miasta Gdańska Pana Piotra Kowalczuka, skierowanym do dyrekcji gdańskich placówek oświatowych w dniu 19 września 2018 roku, jako Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk czujemy się zobowiązani do odniesienia się do tego pisma.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

14 stycznia – 16:00

 W związku z tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku, posiedzenie Komisji zostało odwołane.

 Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej z Komisją Edukacji.

Poniedziałek 14 stycznia, o godz. 16:00, Nowy Ratusz , sala nr 003, ul. Wały Jagiellońskie 1

Tematem spotkania ma być, między innymi, wdrażanie edukacji seksualnej w oparciu o ZdrovveLove (część edukacyjna gdańskiego programu zdrowia prokeracyjnego).

Warto zadać radnym pytania, np:

– kiedy warsztaty rozpoczną się w szkołach?
– kto je będzie prowadził?
– według jakiego klucza są wybierane szkoły?
– w jaki sposób są informowani rodzice?
– jaki jest szczegółowy harmonogram prowadzenia zajęć, rozłożenie w czasie?

Czy mieszkańcy Gdańska uzyskają odpowiedzi na powyższe pytania?

16 stycznia – 16:00

 W związku z tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku, spotkanie zostało odwołane.

 Spotkanie informacyjne dla nauczycieli

Dlaczego należy ochronić dzieci przed seksualizacją i przedwczesną inicjacją seksualną ?

Środa 16 stycznia, o godz. 16:00, SALA AKWEN, ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk

RAMOWY PLAN SPOTKANIA

1. Wykład-wprowadzenie do warsztatów (40 min):
BEZDROŻA GDAŃSKIEJ POLITYKI RÓWNOŚCI. Mocne i słabe strony, możliwości i zagrożenia:
– Model na Rzecz Równego Traktowania (matryce WHO)
– Zdrovve Love – moduł edukacyjny “Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017-2020”

2. Warsztaty metodą Web Quest (20 min):
„DLACZEGO ROBIMY RZECZY Z KTÓRYMI SIĘ NIE ZGADZAMY ?”
Poszukiwanie informacji oraz ich selekcjonowanie, ocenianie przydatności. Metoda aktywizuje uczniów, zmusza do samodzielnej pracy. Mimo, iż uczeń pracuje w grupie, ponosi także odpowiedzialność indywidualną – każdy bowiem ma określone zadania do wykonania – razem poszukujemy odpowiedzi na pytanie: JAK ZDEMASKOWAĆ MANIPULACJĘ? porównując znalezione w sieci definicje.

3. Pytania od uczestników.

SPOTKANIE PROWADZĄ
Alina Józefa Strzałkowska – specjalista ds. wychowania do życia w rodzinie, od 20 lat prowadzi ze studentami gdańskich wyższych uczelni zajęcia z metodyki wychowania do życia w rodzinie.
Joanna Cabaj – Radna Miasta Gdańska, Komisja Edukacji oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspierają nas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This