ODPOWIEDZIALNY GDAŃSK

Inicjatywa Obywatelska

Jesteśmy uczestnikami i obserwatorami działań urzędu miejskiego w Gdańsku prowadzących do wdrożenia w mieście zapisów Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Działania urzędników i sposób prowadzenia konsultacji budzą nasz głęboki niepokój. Uczestniczyliśmy w trzecim gdańskim panelu obywatelskim oraz, jako eksperci, w pracach nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania.

Sprzeciwiamy się szkodliwym zapisom sprzyjającym seksualizaji dzieci, zwalczaniu tradycyjnej rodziny i wchodzeniu w kompetencje rodziców w zakresie wychowania dzieci zgodnie ze swoimi wartościami.

Dlaczego Koń Trojański?

Bertrand Bisch

 

Trzeba zrobić wszystko, aby tego Konia Trojańskiego z Gdańska wyprowadzić

ks. bp Wiesław Szlachetka

ZOBACZYLIŚMY

Poza szeregiem wątpliwości dotyczących organizacji spotkań, przekazywania informacji dla uczestników oraz jednostronnego przedstawiania omawianych zagadnień zauważyliśmy, że w trakcie spotkań szczególnie promowane są środowiska lewicowe oraz LGBT+

DLATEGO

Nie zgadzamy się na wykluczenie i dyskryminację osób o innych przekonaniach w imię źle rozumianej równości. Nasz głos i nasze przekonania nie są mniej ważne niż osób ze środowisk LGBT+.  Wśród wielu ciekawych i wartościowych rekomendacji są takie, które uderzają w tożsamość małżeństwa i rodziny, walczą z tradycyjnymi wartościami i mogą prowadzić do seksualizacji nasze dzieci.

DZIAŁAMY

Zależy nam na tym, aby jak najwięcej Gdańszczan dowiedziało się planach urzędników i wyraziło swoje zdanie. Jesteśmy przekonani, że rzetelna wiedza, uwolniona od ideologii, pozwoli właściwie osądzić planowane zamiany. Przygotowaliśmy pikietę w trakcie głosowania nad ostateczną wersją rekomendacji, spotykamy się radnymi, przygotowujemy materiały informacyjne.

MASZ PRAWO DO WYRAŻENIA SWOJEGO ZDANIA

PETYCJA DO WOJEWODY POMORSKIEGO

PANA DARIUSZA DRELICHA

Szanowni Państwo,

pod koniec czerwca zelektryzowała nas wiadomość, że Rada Miasta Gdańsk przyjęła uchwałę, która pod pozorem walki z dyskryminacją zapewnia szerokie przywileje dla środowisk LGBT, wprowadza ideologię gender i permisywną edukację seksualną w szkołach. (…)

W programie znajdujemy uderzające w nasze dzieci rekomendacje do wprowadzania zajęć edukacyjnych na temat „orientacji seksualnej i tożsamości płciowej”, mających na celu przeciwdziałanie przemocy motywowanej uprzedzeniami, w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną oraz tożsamość płciową. W zaleceniach znalazło się także tworzenie programów edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych intelektualnie. (…)

Ten dokument poważnie narusza polskie prawo i to nie tylko w kwestiach dotyczących edukacji czy wolności obywatelskich. Projekt bezprawnie narzuca określony sposób działania ośrodkom samorządowym, ale także i instytucjom religijnym. Jest to dokument błędny i niezwykle szkodliwy, dlatego musimy skutecznie przeciwdziałać jego wprowadzeniu!

Jerzy Kwaśniewski

Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Wspierają nas