ODPOWIEDZIALNY GDAŃSK

Inicjatywa Obywatelska

Jesteśmy uczestnikami i obserwatorami działań urzędu miejskiego w Gdańsku prowadzących do wdrożenia w mieście zapisów Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Działania urzędników i sposób prowadzenia konsultacji budzą nasz głęboki niepokój. Uczestniczyliśmy w trzecim gdańskim panelu obywatelskim oraz, jako eksperci, w pracach nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania. Sprzeciwiamy się szkodliwym zapisom sprzyjającym seksualizaji dzieci, zwalczaniu tradycyjnej rodziny i wchodzeniu w kompetencje rodziców w zakresie wychowania dzieci zgodnie ze swoimi wartościami.

Gdańskie wychowanie

Gender w pigułce

Jak nie Ty, to kto?

ZAPRASZAMY!

18 maja 2019

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

WARSZTATY – 7 sekretów efektywnego ojcostwa

24-25 maja 2019

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Dlaczego warto zainwestować w swoje ojcostwo? Podczas warsztatów 7 sekretów efektywnego ojcostwa dowiesz się jak:

• utrzymywać równowagę na linii życie rodzinne – praca zawodowa,
• rozpoznać silne i słabe strony swojego ojcostwa,
• wykorzystać umiejętności przydatne do wzmocnienia więzi z dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju,
• stworzyć i wdrożyć praktyczny plan działania dla taty,
• zobaczyć jak inni mężczyźni radzą sobie w roli ojca – będziesz miał okazję wymienić doświadczenia w męskim   gronie i tworzyć środowisko aktywnych i zaangażowanych ojców.

Koszt: Całkowity koszt uczestnictwa w trwającym 15 godzin dydaktycznych warsztacie  (w tym materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, catering i inne pomoce) wynosi 227 zł. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk możesz zapisać się na ten warsztat za 67 zł – to mniej niż połowa kosztów Twojego udziału w warsztacie. Zobacz też poniżej sekcję „Fundusz Stypendialny”. Warsztat jest skierowany do ojców zameldowanych lub zamieszkałych w Gdańsku. 

Zapisy na ten warsztat trwają do 20 maja.

Informacje i zapisy na stronie: https://tato.net/wydarzenia/gdansk/

Marsz dla Życia w Gdańsku

9 czerwca 2019

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

W niedziele 9 czerwca odbędzie się X Marsz Dla Życia i Rodziny. Ulicami Gdańska przejdą tysiące osób, które w sposób radosny i pokojowy będą promować wartość życia od poczęcia oraz rodziny, której fundamentem jest małżeństwo mężczyzny i kobiety. Będzie to czas wspólnego i radosnego pochodu podczas którego będziemy śpiewali piosenki i manifestowali swoją wiarę, patriotyzm i przywiązanie do wartości poprzez flagi, banery etc. Punktem wieńczącym marsz będzie koncert zespołów TGD i Armia Dzieci. Na terenach postoczniowych, przy ulicy Kadłubowców poza wspomnianym już koncertem znajdą się atrakcje dla dzieci, namioty partnerów i współorganizatorów marszu.

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Prawdopodobnie jako pierwsi w Polsce chcemy wystąpić do Rady Miasta Gdańska z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą udziału dzieci w zajęciach dodatkowych wyłącznie zgodnych ze światopoglądem rodziców lub opiekunów prawnych.

Gorze 🙁

Gdzie się podzieję,
Gdzie serce otworzę,
Straciłem nadzieję…
Smutno mi Boże.

WSA – sukces Odpowiedzialnego Gdańska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność „Rekomendacji i Zadań” oraz „Wdrażania” – czyli kluczowych części zaskarżonego “Modelu na rzecz Równego Traktowania”. Ponadto WSA stwierdza wydanie uchwały z naruszeniem prawa w pozostałym zakresie.

Klęska gdańskiej demokracji

Prezydent miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, nie rozliczył się z realizacji rekomendacji III Panelu Obywatelskiego. Jedyna skutecznie wdrożona rekomendacja – wprowadzenie Europejskiej Karty Równości – została odrzucona przez panelistów. To był taki piękny...

ZOBACZYLIŚMY

DLATEGO

DZIAŁAMY

Odpowiedź Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk

W związku z publicznym listem zastępcy prezydenta miasta Gdańska Pana Piotra Kowalczuka, skierowanym do dyrekcji gdańskich placówek oświatowych w dniu 19 września 2018 roku, jako Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk czujemy się zobowiązani do odniesienia się do tego pisma.

Wspierają nas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This