AKCJA „ULOTKOWA” PRZED SZKOŁAMI

utworzone przez | wrz 29, 2019 | Aktualności, Działać

W okresie od 4 do 18 września 2019 roku, rodzice związani z forum dyskusyjnym Odpowiedzialny Gdańsk zdecydowali się przeprowadzić akcję informacyjną przed gdańskimi szkołami ponadpodstawowymi, w których w zeszłym roku szkolnym realizowane były warsztaty pseudoedukacji seksualnej pod nazwą Zdrovve Love.

Celem akcji było dotarcie do jak największej liczby rodziców i uświadomienie im, z jakimi zagrożeniami wiąże się udział ich dzieci w tych warsztatach. Z tego powodu, akcja odbywała się w dniach, w których zaplanowane były wywiadówki w tychże szkołach.

Rozdawaliśmy ulotki zatytułowane: tolerancji tak, deprawacji nie; oświadczenia rodzicielskie przygotowane przez Ordo Juris oraz krytyczne opracowanie najbardziej bulwersujących treści zawartych w programie Zdrovve Love, także tych niezgodnych ze faktycznym stanem wiedzy i stanem prawnym. Zdarzało się, że rozmawialiśmy z zainteresowanymi rodzicami.
Mimo ,że akcje odbywały się poza terenem należącym do szkoły, każdorazowo uprzedzaliśmy dyrekcję szkoły o odbywających się działaniach. W jednym przypadku rozmowa z dyrektorką odbyła się następnego dnia, a w innym akcja została przerwana, na prośbę dyrektorki.

Rozdaliśmy rodzicom prawie dwa tysiące w/w „informatorów”. Stanęliśmy przed 9 szkołami ponadpodstawowymi , 6 szkołami realizującymi w zeszłym roku program Zdrovve Love i przed 3 szkołami dodatkowo. W akcji udział wzięło łącznie 13 rodziców, którzy w różnym czasie i zestawieniu poświęcili się zadaniu, którego celem była ochrona dzieci i młodzież przed demoralizującym wpływem programu Zdrovve Love. Przed każdą ze szkół każdorazowo stało 5-6 rodziców z materiałami informacyjnymi.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek inny sposób towarzyszyli tym, wynikającym z troski o bezpieczny rozwój dzieci działaniom, poprzez np.: dotarcie do dyrekcji szkół z oświadczeniami rodzicielskimi przygotowanymi przez Episkopat Polski; zgłaszanie się do rad rodziców i „trójek klasowych”, aby świadomie uczestniczyć w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; uświadamianie znajomym i nauczycielom wagi „problemu ZL” oraz poprzez modlitwę i „wyrzeczenia”, z całego serca dziękujemy.

Pin It on Pinterest

Share This