Kontakt

Nazwa Stowarzyszenia: Odpowiedzialny Gdańsk
Adres : ul. Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk
NIP: 583-331-85-91
Nr konta: mBank 04 1140 2004 0000 3302 7793 7251

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE FINANSOWE!

Inicjatywa obywatelska “Odpowiedzialny Gdańsk” jest naszą odpowiedzią na działania gdańskiego urzędu miejskiego związane z wdrażaniem szkodliwych rozwiązań w ramach Modelu na Rzecz Równego Traktowania.

Krzysztof Kęsicki

Krzysztof Kęsicki

ekspert modelu na Rzecz Równego Traktowania, diakonia społeczna Ruchu Światło-Życie

Zgłosiłem się do prac nad Modelem, bo od początku było w nim coś niepokojącego. Z czasem moje obawy się potwierdziły… Mała grupka osób z UM Gdańska wraz z mniejszościami seksualnymi chce przeprowadzić w naszym mieście tęczową rewolucję spod znaku LGBT. Jako mieszkaniec i odpowiedzialny rodzic nie mogę czegoś takiego zaakceptować!

Magdalena Chmielewska

Magdalena Chmielewska

ekspert modelu na Rzecz Równego Traktowania, Ruch Światło-Życie

Jako matka i Polka chcę mieć pewność, że mogę wychowywać dzieci w wierze w Boga i zgodnie z wartościami Kościoła Katolickiego do którego należę. Gwarantuje mi to Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Adam Chmielewski

Adam Chmielewski

ekspert modelu na Rzecz Równego Traktowania, Obywatelska Inicjatywa Rodzin

Z niepokojem obserwuje narastające zjawisko kwestionowania podstawowych praw człowieka do życia, wolności i bezpieczeństwa.

Paweł Bartosik

Paweł Bartosik

pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku. Mąż i tata trójki dzieci.

Wyrażając sprzeciw wobec działań promujących rozwiązłość i stawiających znak równości pomiędzy nią, a przymierzem małżeńskim uważam, że prywatne sprawy powinny pozostać w prywatnych miejscach. Nie chciałbym, aby Gdańsk dołączył do niechlubnej listy miast z historii, w których nieskrępowana seksualna niemoralność doprowadziła je do moralnej i cywilizacyjnej ruiny. Model na Rzecz Równego Traktowania to postulat kulturowej rewolucji obyczajowej. Jest bowiem wyrazem nieodpartej chęci środowisk LGBTQ do postrzegania drugiego człowieka przez pryzmat jego seksualnych preferencji.

Jacek Barzowski

Jacek Barzowski

ekspert modelu na Rzecz Równego Traktowania, Członek Rady ds. Rodziny przy Marszałku Województwa Pomorskiego, Związek Dużych Rodzin 3+, Krajowy koordynator zespołu ds. dyskryminacji rodzin w życiu publicznym przy KPRM RP

Jako Ojciec i mąż z niepokojem obserwuję jak pod hasłami “równościowymi” planuje się dewastację rodzin, wprowadza się cenzurę wypowiedzi i zakazy manifestowania oraz planuje się wprowadzenie modeli edukacji “równościowej”, które w znaczny sposób mają ograniczyć władze rodzicielską, a dodatkowo zaburzają prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Jako przedstawiciel dużych rodzin, które są najbardziej dyskryminowaną i zagrożoną wykluczeniem grupą społeczną, co potwierdzają dane GUS, nie mogę przejść obojętnie obok tak krótkowzrocznej i niszczycielskiej dla demografii polityki miasta.

ks. Krzysztof Gidziński

ks. Krzysztof Gidziński

ekspert modelu na Rzecz Równego Traktowania, kapłan Kościoła Rzymsko-Katolickiego Archidiecezji Gdańskiej, nauczyciel religii, psychotraumatolog

Jako nauczyciel wydelegowany przez szkołę uczestniczyłem od września 2017 roku do kwietnia 2018 roku w pracach Modelu. Poznałem tam trenerów gender i seksedukatorów, którzy nie chcieli podjąć merytorycznej dyskusji na tematy wychowawcze i terapeutyczne, odwołujące się do danych statystycznych i naukowych. Jestem poważnie zaniepokojony tym, że tak nierzetelne osoby będą manipulować uczniami.

Monika Baran

Monika Baran

obserwator modelu na Rzecz Równego Traktowania, Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej, Stowarzyszenie Republikanie, mieszkanka Rumi

Formuła prac nad gdańskim modelem na rzecz równego traktowania miała być wzorem demokratycznych dyskusji a okazała się kpiną gdzie głos odmienny został określony jako sabotaż. A przy tym model ma nie być wyłącznie sprawą Gdańska, jedna z rekomendacji brzmi: “Promowanie dobrych praktyk i rozwijanie współpracy metropolitalnej w zakresie równych szans i antydyskryminacji”.

Marek Skiba

Marek Skiba

doradca Poradnictwa Rodzinnego Archidiecezji Gdańskiej, nauczyciel NPR, diakonia społeczna Ruchu Światło-Życie

Wolność to odpowiedzialność. Podejmując w imię darowanej wolności jakąkolwiek decyzję, musimy zawsze brać na siebie jej konsekwencje. W przeciwnym wypadku nasz sąsiad będzie musiał płacić za nasze błędy. Niestety, żyjąc w takim społeczeństwie to my będziemy musieli wziąć na siebie spłatę jego należności.

Przemysław Majewski

Przemysław Majewski

politolog, prawnik, działacz społeczny

Kilka miesięcy temu protestowaliśmy razem z Fundacją Mamy i Taty przeciwko „pseudodebatom” podczas Paneli Obywatelskich. Udało się odrzucić przez mieszkańców wiele kontrowersyjnych postulatów środowisk lewicowych. Dzisiaj, po cichu, bez udziału mieszkańców, próbuje się na nowo wdrożyć te postulaty, które wtedy odrzucili mieszkańcy, między innymi bezpłatne udostępnianie nośników reklamowych dla organizacji LGBT czy też wsparcie finansowe przez miasto tychże organizacji. My się na to nie zgadzamy!

Waldemar Jaroszewicz

Waldemar Jaroszewicz

Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Gdańsku

Jeżeli w propagandzie mówi się, że Gdańsk dołączy do tęczowych miast – oznacza to dyktat środowiska LGBT. Genderową edukację, seksualizację dzieci oraz wkroczenie do szkół ideologii engelsowsko-neomarksistowskiej. Karta równości jest tylko mydleniem oczu. Równe traktowanie opiera się na uznaniu, że każdy człowiek ma taką samą godność i to powinno być podstawą edukacji społeczeństwa bez ideologii.

Leszek Dubicki

Leszek Dubicki

uczestnik III gdańskiego panelu obywatelskiego, diakonia społeczna Ruchu Światło-Życie

Dyskusja, z której jest wykluczany głos większości w imię przeciwdziałania dyskryminacji, staje się modelowym przykładem tyranii mniejszości. Każde dziecko zasługuje na mamę i tatę – niezależnie od podglądów na ten temat aktywistów mniejszości seksualnych.

Marta Szagżdowicz

Marta Szagżdowicz

diakonia społeczna Ruchu Światło-Życie

Za życiem, za rodziną, za prawdą.

Remigiusz Kwieciński

Remigiusz Kwieciński

ekspert/obserwator modelu na Rzecz Równego Traktowania, Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel"

Dobre i wartościowe rozwiązania dotyczące niepełnosprawnych i osób starszych nie mogą być zakładnikami propagowania ideologicznych postulatów środowisk LGBT. Ideologia GENDER, które te środowiska chcą wprowadzić, zakłóci zakłóci rozwój psycho-seksualny naszych dzieci i w efekcie doprowadzi do upadku społeczeństwa.

ZOBACZYLIŚMY

Poza szeregiem wątpliwości dotyczących organizacji spotkań, przekazywania informacji dla uczestników oraz jednostronnego przedstawiania omawianych zagadnień zauważyliśmy, że w trakcie spotkań szczególnie promowane są środowiska lewicowe oraz LGBT+

DLATEGO

Nie zgadzamy się na wykluczenie i dyskryminację osób o innych przekonaniach w imię źle rozumianej równości. Nasz głos i nasze przekonania nie są mniej ważne niż osób ze środowisk LGBT+.  Wśród wielu ciekawych i wartościowych rekomendacji są takie, które uderzają w tożsamość małżeństwa i rodziny, walczą z tradycyjnymi wartościami i mogą prowadzić do seksualizacji nasze dzieci.

DZIAŁAMY

Zależy nam na tym, aby jak najwięcej Gdańszczan dowiedziało się planach urzędników i wyraziło swoje zdanie. Jesteśmy przekonani, że rzetelna wiedza, uwolniona od ideologii, pozwoli właściwie osądzić planowane zamiany. Przygotowaliśmy pikietę w trakcie głosowania nad ostateczną wersją rekomendacji, spotykamy się radnymi, przygotowujemy materiały informacyjne.

Masz pytania, uwagi, wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!

Pin It on Pinterest

Share This