Drodzy Dyrektorzy – pamiętacie o rodzicach?

utworzone przez | wrz 6, 2018 | Osądzić

Niemal każde spotkanie z dyrekcją szkoły, na przykład w ramach Rady Rodziców, rozpoczyna się gorącym zapewnieniem o konieczności wspólnego działania. Dobro dzieci wymaga, aby rodzice udzielali się w szkole, byli aktywni i wspierający. Każde zaangażowanie jest mile widziane. To piękna wizja – ale wymaga czegoś więcej nie tylko od rodziców ale także od dyrekcji.

Jedną z ważniejszych kompetencji, które powinny być przekazane rodzicom jest opiniowanie i uzgadnianie programów edukacyjnych realizowanych w szkole przez podmioty zewnętrzne. Doświadczenie pokazuje, że zbyt często rodzice są jedynie pobieżnie informowani o planowanych zajęciach i nie ma nawet miejsca na ewentualne pytania lub uwagi. Tymczasem Kuratorium Oświaty w Gdańsku wyraźnie stwierdza:

Dyrektor szkoły, przed wyrażeniem ewentualnej zgody na działalność stowarzyszenia lub innej organizacji, powinien uzgodnić warunki tej działalności oraz uzyskać pozytywną opinię rady szkoły lub placówki i rady rodziców. Dyrektor szkoły zobowiązany jest uzyskać zgodę Rodziców/Opiekunów prawych, po uprzednim poinformowaniu o szczegółowym zakresie/tematyce zajęć, na udział ucznia w zajęciach o charakterze pozalekcyjnym.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie powierzenia prowadzenia zajęć z uczniami, wymaganym jest, aby prowadzący te zajęcia posiadali odpowiednie kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne. W przypadku szkół publicznych, obowiązujące przepisy przewidują powierzanie prowadzenia zajęć z uczniami nauczycielom zatrudnionym już w szkole na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela lub na podstawie ustawy Kodeks Pracy. 

źródło: Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Powyższa informacja została przekazana Dyrektorom gdańskich szkół w sierpniu tego roku. Pozostaje mieć nadzieję, że pozytywnie wpłynie na wymianę informacji z Radami Rodziców.

Pin It on Pinterest

Share This