Odpowiedzialny Gdańsk zachęca rodziców do składania oświadczenia rodzicielskiego, przygotowanego według wzoru Ordo Iuris.

utworzone przez | wrz 2, 2019 | Aktualności, Działać

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na stronie gdańskiego “Gościa Niedzielnego”

W związku z planowanym finansowaniem przez niektóre samorządy zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych zwraca się do rodziców o czujność i roztropność. Do apelu dołącza się również Stowarzyszenie “Odpowiedzialny Gdańsk”. To szczególnie ważne z racji wprowadzenia w Gdańsku “Modelu na Rzecz Równego Traktowania”, który zawiera wiele rekomendacji odnoszących się bezpośrednio do organizacji pracy szkoły. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że w niektórych miejscach uderza on w wychowanie dzieci, które mogą być poddawane szkoleniom prowadzącym do ich demoralizacji.

– Zgoda rodziców, a raczej jej brak, na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu, jest tu kwestią kluczową. Najlepszym środowiskiem do wychowania dzieci jest rodzina, z drugiej strony odbiera się rodzicom prawo, by decydowali, w jaki sposób dzieci edukowane są w szkole, powołując do życia takie projekty jak “Zdrovve Love” – podkreśla M. Skiba.

https://gdansk.gosc.pl/doc/5821882.Najlepszym-srodowiskiem-do-wychowania-dzieci-jest-rodzina

Pin It on Pinterest

Share This