Seminarium Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

utworzone przez | wrz 29, 2019 | Aktualności, Osądzić

Seminarium Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP zatytułowane: “Wychowanie do życia w rodzinie wsparciem rodziny i społeczeństwa w budowaniu dojrzałości uczniów – 21 lat doświadczeń”

Samorząd Gdańska wbrew perogatywom ministra edukacji (art. 4 Ustawy o planowaniu rodziny z dnia 7 stycznia 1993 r.) wprowadził do gdańskich szkół warsztaty Zdrovve Love, które zawierają wiedzę o życiu seksualnym człowieka wg kinseyowskiej teorii zawartej w tzw, “Standardach edukacji seksualnej WHO” (na stronie 7 tych standardów napisano, że nie stanowią one wytycznych, a mimo to Gdańsk je wdraża). Zdrovve Love jest również sprzeczne z prawem oświatowym czyli rozporządzeniem ws. podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie, które przygotowuje młodych do pełnienia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich.

O wadze tego przedmiotu wypowiadali się znamienici gości na posiedzeniu seminaryjnym Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP zatytułowanym: “Wychowanie do życia w rodzinie wsparciem rodziny i społeczeństwa w budowaniu dojrzałości uczniów – 21 lat doświadczeń”.

Otwarcia posiedzenia dokonał senator Antoni Szymański, zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Potem głos zabierali kolejno:
1. Iwona Michałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej: “Znaczenie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie”,
2. Teresa Król, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, kiedyś główny wizytator MEN, przewodnicząca Zespołu opiniodawczego ds. wdrażania wiedzy o życiu seksualnym człowieka w polskich szkołach: “Historia wprowadzenia i podstawa programowa przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie”,
3. dr Szymon Grzelak, prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej: “Rola przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w zapobieganiu problemom i zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży w świetle wyników badań”.
4. dr Szymon Czarnik, Uniwersytet Jagielloński: “Opinie uczniów o zajęciach z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Wyniki badań.”
5. Wprowadzenie do panelu: Wawrzyniec Kowalski, były nauczyciel konsultant: Panel pt. “Współpraca nauczyciela WdŻwR z rodzicami, dyrekcją i radą pedagogiczną warunkiem powodzenia zajęć”.
6. Uczestnicy panelu: Joanna Wołoszyn (nauczyciel WdŻwR), Agnieszka Jackowska (nauczyciel WdŻwR), Maria Fortuna-Sudor (nauczyciel WdŻwR), Michał Czerwiński (pedagog, mediator rodzinny)

W imieniu polskich rodzin wypowiedziała się również p.Alina Józefa Strzałkowska specjalista ds. Wychowanie Do Życia w Rodzinie, ekspert Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk : https://av8.senat.pl/9KRPSS1882 godzina: 01:20:30. P. Strzałkowska zaapelowała do minister aby zainteresowała się problemem wprowadzanie przez samorządy edukacji seksualnej według standardów WHO i przedsięwzięła konkretne działania w celu zablokowania tych praktyk.

Zachęcamy do wysłuchania całej retransmisji:

https://av8.senat.pl/9KRPSS1881

https://av8.senat.pl/9KRPSS1882

Pin It on Pinterest

Share This