WSA – sukces Odpowiedzialnego Gdańska

utworzone przez | sty 1, 2019 | Aktualności, Osądzić

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność „Rekomendacji i Zadań” oraz „Wdrażania” – czyli kluczowych części zaskarżonego “Modelu na rzecz Równego Traktowania”. Ponadto WSA stwierdza wydanie uchwały z naruszeniem prawa w pozostałym zakresie.

Model na rzecz równego traktowania, czyli załącznik do uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018r. budził liczne kontrowersje od początku prac nad jego powstaniem. W czasie formułowania dokumentu przedstawiciele organizacji chrześcijańskich byli przez urzędników częściowo nie dopuszczani, częściowo wykluczani z różnych etapów prac. Głos całego środowiska konserwatywnego, prawicowego, chrześcijańskiego, prorodzinnego a także wielu mieszkańców nie zrzeszonych w żadnych organizacjach był pomijany.

Sprzeciw wywoływały przede wszystkim zapisy dotyczące faworyzacji środowisk LGBT (chociaż to określenie zostało zamienione w treści dokumentu na „równościowe” i „antydyskryminacyjne”) np.

  • Udostępnienie miejskich nośników reklamowych i informacyjnych na kampanie antydyskryminacyjne (rekomendacja 16)
  • Wypracowanie i wprowadzenie klauzul dotyczących równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, w zleceniach i umowach na realizację zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami/czyniami oraz umowach dotyczących udostępnienia przestrzeni i budynków. (rekomendacja 5)
  • Promowanie wśród dyrekcji placówek oświatowych postawy doceniania różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji w procesie oceny nauczycieli i nauczycielek. (rekomendacja 29)

Ponadto zapis mogący wprowadzać cenzurę

  • Usuwanie mowy nienawiści i treści dyskryminujących i przemocowych z przestrzeni miejskiej(rekomendacja 170)

Zapisy ideologiczne, sprzeczne z biologią i Polskim Prawem (przypominamy, proces uzgodnienia płci można rozpocząć po ukończeniu 18 roku życia a orientacja seksualna kształtuje się u niektórych do 25 roku życia, więc nie ma podstaw mówienie o dzieciach homoseksualnych czy transpłciowych)

  • Przygotowanie personelu szkolnego w zakresie praw i wsparcia dzieci i młodzieży doświadczających dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.(rekomendacja 39)

Ostateczne, sprzeczna z Prawem Oświatowym i podstawą programową edukacja seksualna typu B, zgodnie z zapewnieniami urzędników odbywająca się wg tzw. standardów europejskich, czyli matryc WHO, zakładających min. dla grupy wiekowej 0-4 naukę czerpanie przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacja

  • Opracowanie i wdrożenie w szkołach zajęć dostarczających rzetelną wiedzę o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej oraz podnoszących kompetencje rodziców, nauczycieli/ek, uczniów i uczennic (za pisemną zgodą rodziców) m.in. w zakresie przeciwdziałania przemocy i reagowania na przemoc, które to zajęcia będą uwzględniały wiedzę o przemocy motywowanej uprzedzeniami, w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną oraz tożsamość płciową. Ujęcie tych zagadnień w programie wychowawczo-profilaktycznym (rekomendacja 38)

Formalne zarzuty do dokumentu zostały sformułowane dwutorowo – jako przekroczenie kompetencji Prezydenta Miasta oraz jako naruszenie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem. Do WSA skargi złożyli Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelih, grupa rodziców reprezentowanych przez Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris oraz osoba prywatna. Większość podnoszonych przez nas argumentów znalazła potwierdzenie w wyroku Sądu.

Sukces Odpowiedzialnego Gdańska?

Jak możemy przeczytać w orzeczeniu Sądu Administracyjny stwierdzona nieważność uchwały w punktach 7 i 8 czyli wszystkie Rekomendacje oraz sposób ich wdrażania. Oznacza to, że najważniejsze punkty całego dokumentu (strony od 52 do 91) są wykreślone. Spójrzmy jak to wygląda na spisie treści:

 

Czy sukces jest pełen?

Uchwała została unieważniona w części, najważniejszej, ale jednak nie w całości. W pozostałych punktach nadal znajdują się kontrowersyjne i ideologiczne zapisy:

  • Osoby nieheteroseksualne – to wszystkie te osoby, które angażują się w relacje uczuciowe i erotyczne z osobami tej samej płci. Większość z nich określa się jako geje, lesbijki lub osoby biseksualne, natomiast część nie identyfikuje się z żadnym z tych pojęć
  • Osoby homoseksualne stanowią ok. 5% polskiego społeczeństwa, co daje blisko 2 miliony Polaków i Polek. Odsetek wszystkich osób LGBT jest wyższy, ale trudny do oszacowania. W dużych miastach (np. w Gdańsku) odsetek osób LGBT jest znacząco większy niż w mniejszych miejscowościach, w szczególności z uwagi na migrację. Można przyjąć, że w Gdańsku liczącym dzisiaj blisko 465 tysięcy mieszkańców żyje przynajmniej 28 tysięcy osób LGBT.

– szacunek autorów dokumentu bez oparcia w badaniach naukowych

Sukces nas wszystkich

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować każdemu, kto włączył się w nasze działania w obronie naturalnego porządku, godności kobiety i mężczyzny oraz rodziny zapewniającej bezpieczeństwo dzieciom. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem mobilizacji i wielkości wsparcia, które otrzymaliśmy podejmując się koordynacji protestów i sprzeciwu zarówno w Gdańsku, szczególnie podczas konsultacji społecznych i głosowania Modelu ale także głosów płynących z innych miast, od organizacji i mediów. Ten sukces należy do wszystkich Państwa, nie tylko członków Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk i to przed Wami chylimy czoła.

W Nowym Roku 2019 serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy.

Tekst powstał we współpracy z Moniką Baran.

Pin It on Pinterest

Share This